رفتن به محتوای اصلی

دروس

کارشناسی

 

مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی

 (ورودی  از سال ۹۲)

(ورودی از سال ۹۵)

(ورودی از سال ۹۸)

كارشناسی

نرم افزار

برنامه پیشنهادی

------------------

------------------

معماری (سخت افزار)

برنامه پیشنهادی

------------------

------------------

فناوری اطلاعات

برنامه پیشنهادی

------------------

------------------

رايانش امن

برنامه پیشنهادی

------------------

------------------

مهندسی کامپیوتر

------------------

برنامه پیشنهادی

جدول دروس

برنامه پیشنهادی

جدول دروس

كارشناسی ناپيوسته

نرم افزار

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی

سخت افزار

برنامه پیشنهادی

------------------

------------------

كاردانی پيوسته

نرم افزار

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی

كاردانی

نرم افزار

برنامه پیشنهادی

------------------

------------------