رفتن به محتوای اصلی

دروس

کارشناسی

 

قطع تحصيلی

رشته تحصيلی

 (بعد از سال ۹۲)

(بعد از سال ۹۵)

كارشناسی

نرم افزار

برنامه پیشنهادی

------------------

معماری (سخت افزار)

برنامه پیشنهادی

------------------

فناوری اطلاعات

برنامه پیشنهادی

------------------

رايانش امن

برنامه پیشنهادی

------------------

مهندسی کامپیوتر

------------------

برنامه پیشنهادی

جدول دروس

كارشناسی ناپيوسته

نرم افزار

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی

سخت افزار

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی

كاردانی پيوسته

نرم افزار

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی

كاردانی

نرم افزار

برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی