خبرها

پروژه‌های تائیدشده دانشجویان دانشکده کامپیوتر

فهرست دانشجویانی که اساتید راهنما پروژه آن‌ها را تائید کرده‌اند

چهارشنبه، ۲۷ اسفند ۹۹

اطلاعیه پروژه‌های اساتید دانشکده کامپیوتر و نحوه انتخاب پروژه

پروژه‌های اساتید دانشکده کامپیوتر و نحوه انتخاب پروژه

پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۹۹

قابل توجه دانشجویان ارشد ( انتخاب استاد راهنما )

دانشجویانی که در نیمسال اول 1400-1399 درس سمینار داشتند لازم است برای تعیین استاد راهنما حد اکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ فرم اولویت های انتخاب استاد راهنما را از پورتال خود تکمیل نموده و ارسال نمایند

چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۹۹

قابل توجه دانشجویان ارشد

دانشجویانی که در نیمسال اول ۰۰-۹۹درس سمینار داشتند لازم است برای تعیین استاد راهنما حد اکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ فرم اولویت های انتخاب استاد راهنما را از پورتال خود تکمیل نموده

سه‌شنبه، ۵ اسفند ۹۹

انتخاب پروژه در ترم دوم سال تحصیلی 1400-1399

انتخاب پروژه در ترم دوم سال تحصیلی 1400-1399 روز یکشنبه 1399/12/10 آغاز می گردد و دانشجویانی که مایل به پیشنهاد پروژه می باشند تا تاریخ 139/12/06 فرم پیشنهاد پروژه را تکمیل و پس از تایید یکی از اساتید دانشکده برای اینجانب ارسال نمایند.

شنبه، ۲ اسفند ۹۹

برنامه نهایی جلسات دفاع مجازی پروژه های دانشکده مهندسی کامپیوتر

برنامه جلسات مجازی دفاع پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر در روز چهارشنبه 29/11/1399

سه‌شنبه، ۲۸ بهمن ۹۹

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ( موارد خاص )

دانشجویان کارشناسی ارشدی که متقاضی انتخاب درس در موارد خاص می باشند

شنبه، ۱۸ بهمن ۹۹