خبرها

اطلاعیه پروژه‌های اساتید دانشکده کامپیوتر و نحوه انتخاب پروژه در تابستان 1400-1399

پروژه های اساتید دانشکده کامپیوتر و نحوه انتخاب پروژه در تابستان 1400-1399

یکشنبه، ۳ مرداد ۰۰

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان درس پروژه انتخاب کرده‌اند

دانشجویانی که در ترم تابستان درس پروژه دارند و مایل به پیشنهاد عنوان پروژه هستند فرم پیشنهاد پروژه را تکمیل و به تایید یکی از اساتید دانشکده برسانند این فرم توسط اساتید محترم برای دبیر کمیته پروژه ارسال می گرددد

سه‌شنبه، ۲۹ تیر ۰۰

تمدید زمان تحویل گزارش پیشرفت پروژه کارشناسی و آخرین وضعیت مراجعه دانشجویان به اساتید راهنما

تمدید زمان تحویل گزارش پیشرفت پروژه کارشناسی و آخرین وضعیت مراجعه دانشجویان به اساتید راهنما

چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۰۰

فهرست نهایی دانشجویان دانشکده کامپیوتر که در نیمسال دوم 1400-1399 درس پروژه دارند و اساتید راهنمای آن‌ها

فهرست نهایی دانشجویان دانشکده کامپیوتر که در نیمسال دوم 1400-1399 درس پروژه دارند و اساتید راهنمای آن‌ها

دوشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۰۰

پروژه‌های تائیدشده دانشجویان دانشکده کامپیوتر

فهرست دانشجویانی که اساتید راهنما پروژه آن‌ها را تائید کرده‌اند

چهارشنبه، ۲۷ اسفند ۹۹

اطلاعیه پروژه‌های اساتید دانشکده کامپیوتر و نحوه انتخاب پروژه

پروژه‌های اساتید دانشکده کامپیوتر و نحوه انتخاب پروژه

پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۹۹

قابل توجه دانشجویان ارشد ( انتخاب استاد راهنما )

دانشجویانی که در نیمسال اول 1400-1399 درس سمینار داشتند لازم است برای تعیین استاد راهنما حد اکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ فرم اولویت های انتخاب استاد راهنما را از پورتال خود تکمیل نموده و ارسال نمایند

چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۹۹