دیگر خبرها

برنامه زمان‌بندی جلسات دفاع از پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر و وظایف دانشجو

برنامه زمان‌بندی جلسات دفاع از پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر و وظایف دانشجو

دوشنبه، ۱۵ شهریور ۰۰

خبر تکمیلی آگهی 12 مرداد در رابطه با جلسات دفاع‌های پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر

خبر تکمیلی آگهی 12 مرداد در رابطه با جلسات دفاع‌های پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر

جمعه، ۱۲ شهریور ۰۰

پیش نیازی درس مباحث ویژه ۱

دانشجویانی که حداقل یک باردرس برنامه سازی پیشرفته را اخذ کرده اند می توانند درس مباحث ویژه ۱ را به عنوان درس اخنیاری انتخاب نمایند .

پنج‌شنبه، ۱۱ شهریور ۰۰

قابل توجه دانشجویان مهندسی کامپیوتر ورودی ۹۹

دانشجویان مهندسی کامپیوترورودی ۹۹ می توانند درس مباحث ویژه ۱را با رعایت پیش نیازی اخذ نمایند

شنبه، ۶ شهریور ۰۰

دروس اختیاری نیمسال مهر ۴۰۱-۴۰۰

لیست دروس اختیاری ارائه شده در نيمسال اول ۴۰۱-۴۰۰ دانشكده مهندسي کامپیوتر و فناوري اطلاعات

شنبه، ۶ شهریور ۰۰

قانون تبدیل پیشنیازی به همنیازی

برای تبدیل پیشنیازی به همنیازی ملاک افتادن درس می‌باشد یا حذف درس توسط استاد درس بعد از امتحان

شنبه، ۶ شهریور ۰۰

پیش نیازی درس برنامه سازی پیشرفته

در صورت عدم گذراندن درس مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی باید این درس را ۲ بار اخذ کرده باشند.

شنبه، ۶ شهریور ۰۰