خبرها

تمدید زمان تحویل سه فصل ابتدایی پایان نامه کارشناسی تا پایان روز دوازدهم دی ماه 99

تمدید زمان تحویل سه فصل ابتدایی پایان نامه کارشناسی تا پایان روز دوازدهم دی ماه 99

سه‌شنبه، ۲ دی ۹۹

فهرست نهایی اساتید راهنمای دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر که در نیمسال اول 99 درس پروژه دارند

فهرست نهایی اساتید راهنمای دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر که در نیمسال اول 99 درس پروژه دارند

پنج‌شنبه، ۲۹ آبان ۹۹

اطلاعیه کمیته پروژه درخصوص ظرفیت اساتید و پروژه های تخصیص یافته و آخرین زمان تعامل با اساتید

اطلاعیه کمیته پروژه درخصوص ظرفیت اساتید و پروژه های تخصیص یافته و آخرین زمان تعامل با اساتید

سه‌شنبه، ۶ آبان ۹۹

اطلاعیه علاقه مندان مسابقات ACM

سه‌شنبه، ۶ آبان ۹۹

اطلاعیه پروژه های اساتید دانشکده کامپیوتر و نحوه انتخاب پروژه

پروژه های اساتید دانشکده کامپیوتر و نحوه انتخاب پروژه

چهارشنبه، ۳۰ مهر ۹۹

تاریخ شروع کلاسهای کاردانی پیوسته

چهارشنبه، ۳۰ مهر ۹۹

لیست دفاع های سری دوم همراه با لینکها

لیست دفاع ها و لینکها

دوشنبه، ۲۸ مهر ۹۹