دیگر خبرها

قابل توجه دانشجویانی که در ترم بهمن پروژه برداشته اند و زمان دفاع پروژه های ترم بهمن همچنین نکاتی راجع به دانشجویانی که در ترم تابستان پروژه دارند

رمان دفاع پروژه های ترم بهمن: تائید استاد راهنما تا قبل از 5 شهریور و زمان دفاع 8 شهریور

سه‌شنبه، ۲۵ مرداد ۰۱

پروژه‌هایی که برای ترم تابستان تائید شده‌اند و وظایف تمامی دانشجویانی که در ترم تابستان پروژه دارند - جدید

سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۰۱

آخرین فرصت مراجعه به اساتید راهنما برای مشخص کردن پروژه در ترم تابستان

تمدید زمان مراجعه به اساتید راهنما (آخرین فرصت مراجعه به اساتید راهنما برای مشخص کردن پروژه در ترم تابستان تا 5 مرداد تمدید شد)

شنبه، ۱ مرداد ۰۱

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال تابستان 1400-1401 درس پروژه دارند. نحوه انتخاب عنوان پروژه

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال تابستان 1400-1401 درس پروژه دارند.نحوه انتخاب عنوان پروژه

یکشنبه، ۲۶ تیر ۰۱

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان سال تحصیلی 1400-1401 درس پروژه دارند

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان سال تحصیلی 1400-1401 درس پروژه دارند

دوشنبه، ۲۰ تیر ۰۱

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال دوم 1400 درس پروژه دارند (فهرست نهایی اساتید راهنما و وظایف دانشجویان)

یکشنبه، ۲۹ اسفند ۰۰

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال دوم 1400 درس پروژه دارند

سه‌شنبه، ۲۴ اسفند ۰۰