خبرهای تحصیلات تکمیلی

دیگر خبرها

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال اول 1401 درس پروژه دارند

شنبه، ۹ مهر ۰۱

*(جدید) قابل توجه دانشجویانی که درترم تابستان یا بهمن درس پروژه داشته‌اند، برنامه زمان‌بندی جلسات دفاع کارشناسی کامپیوتر سه‌شنبه و چهارشنبه 29 و 30 شهریورماه 1401

دوشنبه، ۲۸ شهریور ۰۱

رعایت پیش نیازی دروس (خیلی مهم )

به هیچ عنوان غیبت در امتحان یا حذف تکدرس و یا حذف غیبت بیش ازحد مجاز ، افتادن محسوب نمی شود .

سه‌شنبه، ۲۲ شهریور ۰۱

دانشجویانی که به کربلا مشرف شده اند می توانند از پروژه خود با تاخیر دفاع نمایند.

دانشجویانی که به کربلا مشرف شده اند می توانند از پروژه خود با تاخیر دفاع نمایند. این دسته از دانشجویان پس از بازگشت از زیارت، ضمن هماهنگی با استاد راهنما، جهت مشخص شدن زمان دفاع به کمیته پروژه درخواست دفاع (ایمیل به کمیته و سیسی استاد راهنما) ارسال نمایند

یکشنبه، ۲۰ شهریور ۰۱

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان درس پروژه دارند جلسات دفاع پروژه های کارشناسی کامپیوتر به‌صورت حضوری در روزهای 29 و 30 شهریور برگزار می گردد

جلسات دفاع پروژه های کارشناسی کامپیوتر به‌صورت حضوری در روزهای 29 و 30 شهریور برگزار می گردد

سه‌شنبه، ۱۵ شهریور ۰۱

لیست دروس اختیاری اول ۴۰۲-۴۰۱

لیست دروس اختیاری ارائه شده در نيمسال اول۴۰۲-۴۰۱ دانشكده مهندسي کامپیوتر و فناوري اطلاعات

سه‌شنبه، ۸ شهریور ۰۱

قانون تبدیل پیش نیازی به همنیازی

دانشجویان محترم توجه نمایند که، اگر درس ۱ پیشنیاز درس ۲ باشد و دانشجویی درس یک را حذف تکدرس یا حذف پزشکی نموده باشند، نمی‌تواند درس ۱ و درس۳ را به صورت همنیاز انتخاب کند.

سه‌شنبه، ۸ شهریور ۰۱