دیگر خبرها

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال اول 1401 درس پروژه دارند_14010804

سه‌شنبه، ۳ آبان ۰۱

اطلاع رسانی پروژه‌های تایید شده در نیمسال اول 1401

پنج‌شنبه، ۲۸ مهر ۰۱

جلسه توجیهی دانشجویانی که در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ درس پروژه را انتخاب کرده اند

جلسه توجیهی برای دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ درس پروژه را انتخاب کرده اند در مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ برگزار می گردد

دوشنبه، ۱۸ مهر ۰۱

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال اول 1401 درس پروژه دارند (جدید)

شنبه، ۱۶ مهر ۰۱

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال اول 1401 درس پروژه دارند

شنبه، ۹ مهر ۰۱

*(جدید) قابل توجه دانشجویانی که درترم تابستان یا بهمن درس پروژه داشته‌اند، برنامه زمان‌بندی جلسات دفاع کارشناسی کامپیوتر سه‌شنبه و چهارشنبه 29 و 30 شهریورماه 1401

دوشنبه، ۲۸ شهریور ۰۱

رعایت پیش نیازی دروس (خیلی مهم )

به هیچ عنوان غیبت در امتحان یا حذف تکدرس و یا حذف غیبت بیش ازحد مجاز ، افتادن محسوب نمی شود .

سه‌شنبه، ۲۲ شهریور ۰۱