خبرها

اعلام زمان برگزاری دفاع پوستری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

زمان برگزاری دفاع پروژه پوستری برای نیمسال اول 98-97

چهارشنبه، ۲۱ آذر ۹۷

زمان ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد

تحویل نهایی مستندات سمینار

یکشنبه، ۲۲ مهر ۹۷

جلسه توجیهی دانشجویان کارشناسی ارشد

جلسه توجیهی آشنایی با روند انجام پایان‌نامه

یکشنبه، ۲۲ مهر ۹۷

پیشنیازی درس معماری کامپیوتر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پیشنیازی درس معماری کامپیوتر و آزمایشگاه

چهارشنبه، ۱۱ مهر ۹۷

حذف دروس دارای حداقل ظرفیت دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوی اطلاعات

حذف دروس دارای حداقل ظرفیت

چهارشنبه، ۱۱ مهر ۹۷

زمان تعیین شده پروژه پیشنهادی و انتخاب موضوع پروژه دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

زمان تعیین شده پروژه پیشنهادی و انتخاب موضوع پروژه نیمسال اول ۹۸-۹۷ دانشکده مهندسی کامپیوتر

دوشنبه، ۲ مهر ۹۷

حذف دروس در مقطع کاردانی پیوسته

حذف دروس به حد نصاب نرسیده در مقطع کاردانی

چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۹۷