دیگر خبرها

برنامه زمان‌بندی جلسات دفاع کارشناسی کامپیوتر دوشنبه و سه‌شنبه 19 و 20 مهرماه 1400

یکشنبه، ۱۸ مهر ۰۰

نحوه انتخاب موضوع پروژه و استاد راهنما برای دانشجویانی که در نیمسال اول 1400 درس پروژه دارند

نحوه انتخاب موضوع پروژه و استاد راهنما برای دانشجویانی که در نیمسال اول 1400 درس پروژه دارند

چهارشنبه، ۱۴ مهر ۰۰

برگزاری درس زبان ماشین و اسمبلی

درس زبان ماشین و اسمبلی با کد ۶۱۲۰۰۲ از روز شنبه ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۰برگزار خواهد شد .

سه‌شنبه، ۶ مهر ۰۰

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال اول 1400 درس پروژه دارند

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال اول 1400 درس پروژه دارند

شنبه، ۳ مهر ۰۰

اطلاعیه در خصوص حداکثر زمان تحویل پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر و مستندات آن

اطلاعیه در خصوص حداکثر زمان تحویل پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر و مستندات آن

پنج‌شنبه، ۱ مهر ۰۰

برنامه زمان‌بندی جلسات دفاع از پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر و وظایف دانشجو

برنامه زمان‌بندی جلسات دفاع از پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر و وظایف دانشجو

دوشنبه، ۱۵ شهریور ۰۰

خبر تکمیلی آگهی 12 مرداد در رابطه با جلسات دفاع‌های پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر

خبر تکمیلی آگهی 12 مرداد در رابطه با جلسات دفاع‌های پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر

جمعه، ۱۲ شهریور ۰۰