رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

پروژه

مراحل تصویب پیشنهاد پروژه در دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

     ۱-  تهیه فرم پیشنهاد پروژه از سایت دانشکده ce.sadjad.ac.ir

     ۲-  تکمیل کامل فرم مربوطه

     ۳-  تائید و امضاء حداقل یک استاد راهنما (اعضاء هیئت علمی دانشکده)

     ۴-  تحویل فرم مربوطه به دبیر کمیته پروژه براساس زمان مشخص شده در هفته اول شروع نیمسال جاری

 

مراحل انتخاب موضوع پروژه در دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

     ۱-  تهیه فرم انتخاب پروژه از سایت دانشکده ce.sadjad.ac.ir

    ۲-  موضوعات پروژه براساس تاریخ مشخص شده توسط دبیر کمیته پروژه در هفته دوم شروع نیمسال جاری اعلام می‌شود.

    ۳-  در تاریخ مشخص شده موضوعات پروژه بر روی برد دانشکده اعلام می‌شود.

   ۴- دانشجو با مراجعه به استاد راهنما موضوع پروژه را مشخص و فرم انتخاب پروژه توسط استاد راهنما امضاء گردد.

  ۵- دانشجو با مراجعه به سایت (ساختمان شماره ۱) و یا با استفاده از IP: 172.16.2.42 به سایت پروژه مراجعه و موضوع پروژه را  از ليست پروژه‌ها به صورت سیستمی ثبت نماید.

  ۶-  پس از تائید انتخاب پروژه منوط به ثبت و تائید استاد راهنما در سیستم نرم‌افزاری،  اصل فرم به کمیته‌پروژه و کپی آن  به استاد راهنما تحویل گردد و یک کپی نزد دانشجو نگهداری شود.

   ۷-  در صورتی که تمامی روند انتخاب پروژه به صورت کامل انجام نشود پروژه برای دانشجو ثبت نمی شود.

 

مراحل انتخاب پروژه انفرادی (تک نفره)

    ۱-  به پروفایل کاربری خود ( نام کاربری و رمز عبور : شماره دانشجویی) وارد شوید.

    ۲-  پروژه  از ليست پروژه‌هاي ارائه شده اساتید انتخاب کنید.

    ۳-  در صورت دونفره بودن پروژه، از انتخاب همگروهی گزینه تک نفره را انتخاب شود.

    ۴-  ارسال به استاد را کلیک کنید تا پروژه برای استاد راهنما ارسال شود.

مراحل انتخاب پروژه دونفری

    ۱-  به پروفایل کاربری خود ( نام کاربری و رمز عبور : شماره دانشجویی) وارد شوید.

    ۲-  پروژه  از ليست پروژه‌هاي ارائه شده اساتید انتخاب کنید.

    ۳-  از انتخاب همگروهی شماره دانشجویی همگروهی خود را وارد کنید.

    ۴-  همگروهی وارد پروفایل خود شود و درخواست ارسال شده را تائید کند و ارسال به استاد را انتخاب کنید، تا پروژه برای استاد راهنما ارسال شود.