رفتن به محتوای اصلی

افراد

اعضا

دکتر بهزاد بختیاری

رئیس دانشکده
دکترای مهندسی کامپیوتر -استادیار- رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
email: bakhtiari[at]sadjad.ac.ir-behzad_info[at]yahoo.com
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۳۱۴

امیرفرید امینیان مدرس

مدیر گروه دانشکده
دکترای مهندسی کامپیوتر -استادیار- عضو هیات علمی - مدیرگروه مقاطع کارشناسی ارشد و کاردانی
email: afamodarres@sadjad.ac.ir
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۳۰۴

دکتر امیر باوفای طوسی

مدیر گروه دانشکده
دکترای مهندسی کامپیوتر -استادیار- عضو هیات علمی - مدیرگروه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
email: abavafat@sadjad.ac.ir- abavafat@yahoo.com
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۳۱۰

سحر یوسفی

1
کارشناس دانشکده
telephone: ۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی ۳۱۲

برای دیدن لیست اعضای هیات علمی "اینجا" را کلیک کنید.