رفتن به محتوای اصلی

دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

معرفی گرایش های دانشکده


گرایش ها و مقاطع دانشکده

رشته مهندسی كامپیوتر در مقاطع كارشناسی ارشد، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی دانشجو می‌پذیرد که گرایش‌های آن به شرح زیر می‌باشد.                            رشته‌های دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و سال اخذ رشته
 
مقطع رشته سال اخذ رشته وضعیت کنونی پذیرش
كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر - نرم‌افزار 1393 ادامه پذیرش دانشجو
مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيكز 1395 ادامه پذیرش دانشجو
مهندسي فناوري اطلاعات - امنيت اطلاعات 1394 ادامه پذیرش دانشجو
  مهندسي کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری 1398 ادامه پذیرش دانشجو
كارشناسي مهندسي كامپيوتر- نرم‌افزار 1375 تجمیع گرایش‌ها
مهندسي كامپيوتر- سخت‌افزار 1376
مهندسي كامپيوتر- فناوري اطلاعات 1385
مهندسي كامپيوتر - رايانش امن 1393  
مهندسي رباتيك 1394  
مهندسي كامپيوتر 1395 ادامه پذیرش دانشجو
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژی نرم‌افزار كامپيوتر 1383 ادامه پذیرش دانشجو
مهندسي تکنولوژی سخت‌افزار كامپيوتر 1390 اتمام پذیرش دانشجو
كارداني ناپیوسته كارداني علمي كاربردي نرم‌افزار كامپيوتر 1381 اتمام پذیرش دانشجو
كارداني پيوسته كامپيوتر - نرم‌افزار كامپيوتر 1391 ادامه پذیرش دانشجو
 
 
                     اسامی مدیران گروه دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات به ترتیب از آغاز تأسیس
 
نام خانوادگی زمان شروع زمان پایان
دکتر محمود نقیب زاده 75/7/1 80/1/1
دکتر رئوف خیامی 80/1/1 81/7/6
دکتر جواد حمیدزاده 81/7/6 91/6/8
دکتر محمدمهدی سالخورده حقیقی 91/6/8 95/8/5
دکتر رضا شمسایی 95/8/5 97/9/10
دکتر بهزاد بختیاری 97/9/10 ادامه دارد
 
 
 
  
                           اسامی رؤسای دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات از آغاز تأسیس
 
نام خانوادگی زمان شروع زمان پایان
دکتر  جواد حمیدزاده 93/7/1 97/9/10
دکتر رضا شمسایی 97/9/10 ادامه دارد
 
 

 
                                                      اعضای هیئت‌ علمی دانشکده
 
نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی و رشته مرتبه علمی زمینه پژوهشی سمت اجرایی
دکتر امیر فرید امینیان دکترای مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی استادیار شبکه‌های عصبی
امنیت اطلاعات
دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده
دکتر جواد حمیدزاده دکترای مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانشیار شبکه
 امنیت اطلاعات شناسایی الگو
عضو هیئت علمی
دکتر بشرا رجایی دکترای مهندسی کامپیوتر استادیار هوش مصنوعی
پردازش تصویر
مدیر روابط عمومی و بین الملل
دکتر محمدمهدی سالخورده حقیقی دکترای مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار استادیار داده‌کاوی
 شبکه‌های کامپیوتری
دبیر کمیته پروژه دانشکده
دکتر رضا شمسایی دکترای مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی استادیار شبکه‌های کامپیوتری رئیس دانشکده
دکتر شعله هاشمی نمین دکترای معماری کامپیوتر استادیار معماری کامپیوتر عضو هیئت علمی
مهندس امیر باوفا طوسی کارشناسی ارشد مربی
 دانشجوی دکترای
شبکه‌های کامپیوتری
معماری کامپیوتر
عضو هیئت علمی
دکتر بهزاد بختیاری کارشناسی ارشد
 هوش مصنوعی
مربی
 دانشجوی دکترای
هوش مصنوعی مدیر گروه
مهندس هادی برقی کارشناسی ارشد کامپیوتر مربی
دانشجوی دکترای
معماری کامپیوتر عضو هیئت علمی
مهندس احمد شکرانی کارشناسی ارشد کامپیوتر مربی
دانشجوی دکترای
مهندسی نرم‌افزار عضو هیئت علمی
مهندس عباس لاکی کارشناسی ارشد مربی معماری کامپیوتر عضو هیئت علمی
مهندس سید مصطفی مصطفوی ترقی کارشناسی ارشد کامپیوتر مربی
 دانشجوی دکترای
هوش مصنوعی عضو هیئت علمی
مهندس جواد یزدانجو کارشناسی ارشد کامپیوتر مربی مهندسی نرم‌افزار عضو هیئت علمی