رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

اخذ درس در تابستان

قوانین اخذ دروس در تابستان در دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

انتخاب دروس در ترم‌های تابستان دارای قوانین خاصی می‌باشد که برخی از آن‌ها در ذیل آمده است و بسته به شرایط، ممکن است دانشکده قوانین دیگری به آن‌ها اضافه نماید. بدیهی است که دانشجو موظف است با رعایت همه این قوانین انتخاب درس نماید.

       ۱-  دانشکده هیچ تعهدی در قبال ارائه درس در تابستان ندارد.

      ۲-  حداکثر واحد اخذ شده برای دانشجویان 6 واحد و برای دانشجویان فارغ التحصیل که فقط 8 واحد باقیمانده است همان 8 واحد می‌باشد.

     ۳-  در صورت انتخاب درس فقط یک درس جدید می‌توان اخذ نمود. درس جدید شامل کارآموزی، پروژه و آزمایشگاه‌ها نمی‌شود.

     ۴-  تمام دروس تخصصی و اصلی حداقل باید قبلا یکبار افتاده باشد.

     ۵-  درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی و درس برنامه نویسی پیشرفته باید دوبار افتاده باشد.

     ۶-  طبق قوانین وضع شده توسط دانشکده که ابتدا شروع نیمسال اعلام می‌گردد، دروس انتخاب شوند.