رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

معرفی به استاد(RC)

مراحل انتخاب درس معرفی به استاد(RC) در دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

     ۱-  ثبت نمره و تائید مدیریت آموزشی کلیه دروس (کارآموزی پروژه و ...)

     ۲-  تکمیل فرم معرفی به استاد و تحویل آن به کارشناس دانشکده تا هفته سوم آموزشی

     ۳-  انجام مراحل مشخص شده در فرم

     ۴-  ثبت نمره حداکثر تا پایان هفته دهم آموزشی