رفتن به محتوای اصلی

خبرها

آخرین فرصت مراجعه به اساتید راهنما برای مشخص کردن پروژه در ترم تابستان

شنبه، ۱ مرداد ۰۱

تمدید زمان مراجعه به اساتید راهنما

آخرین فرصت مراجعه به اساتید راهنما برای مشخص کردن پروژه در ترم تابستان تا 5 مرداد تمدید شد پس از این تاریخ برای دانشجویانی که به اساتید مراجعه نکرده اند یا دانشجویانی که اساتید محترم، پروژه دانشجو را به کمیته اعلام نکرده‌اند توسط کمیته پروژه استاد راهنما مشخص می‌گردد.