رفتن به محتوای اصلی

خبرها

ارائه سمینار کارشناسی ارشد

یکشنبه، ۲۳ مرداد ۰۱

جلسه ارایه سمینارها با توضیحات مندرج در جدول زیر، در تاریخ شنبه، ۱۴۰۱/۵/۲۵ بصورت مجازی برگزار خواهد شد. قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ درس سمینار کارشناسی ارشد (نرم افزار) داشته اند:

 

لینک  جلسه مجازی:    https://demo.bigbluebutton.org/gl/afa-vda-t0o-2nf

 

متن نهایی داکیومنت سمینار حداکثر تا 5شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۵ باید به ایمیل اینجانب : afamodarres@yahoo.com ارسال شده باشد، تا امکان ارایه در تاریخ قید شده وجود داشته باشد.

موفق باشید امینیان مدرس

نام و نام خانوادگی دانشجو

استاد راهنما

ساعت ارایه

مهدی ترابی

دکتر باوفا طوسی

۸:۰۰ تا ۸:۳۰

سید مهدی حسینی

دکتر باوفا طوسی

۸:۳۰ تا ۹:۰۰

فائزه سادات مجتبوی

دکتر باوفا طوسی

۹:۰۰ تا ۹:۳۰

محمد علی کاظمی

دکتر رجایی

 ۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰

نجمه سادات هاشمی

دکتر حمیدزاده

۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰

امیر حسین سعیدی

دکتر امینیان مدرس

۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰