رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه حذف و اضافه

به اطلاع می رساند دانشجویان می­توانند در حذف و اضافه این ترم، حداکثر ۶ درس اخذ و ۴ درس را حذف نمایند. لذا دانشجویان محترم سعی کنند حتما مشکلات انتخاب واحد خود را در حذف و اضافه برطرف نمایند و توجه داشته باشند که انجام "حذف و اضافه موارد خاص" صرفا برای دانشجویانی میسر خواهد بود که شرایط آن را داشته باشند. خاطر نشان می­گردد که هر تغییر کد درس، معادل استفاده از یک حذف و یک اخذ درس در نظر گرفته شده و از ظرفیت دانشجو کاسته خواهد شد، لذا در حذف واضافه دقت لازم را داشته باشید.