رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه در خصوص حداکثر زمان تحویل پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر و مستندات آن

پنج‌شنبه، ۱ مهر ۰۰

کلیه دانشجویان کارشناسی کامپیوتر که درترم تابستان 1400 یا بهمن 1399 پروژه داشته‌اند لازم است حداکثر تا 14 مهرماه پروژه خود و مستندات پایان‌نامه را به تائید استاد راهنما برسانند. برای این منظور، لازم است تا قبل از این تاریخ، چندین جلسه با استاد راهنمای خود داشته باشند و ضمن تعامل، تائید استاد راهنما را اخذ نمایند.

اساتید محترم راهنما  حداکثر تا 15 مهر در یک فرمت مشخص اسامی دانشجویان مجاز و عنوان پروژه آن‌ها و پایان‌نامه‌های آن‌ها را برای کمیته پروژه ارسال می‌نمایند. دانشجویانی که در بهمن 1399 پروژه برداشته‌اند شامل کسر نمره می‌گردند.

برنامه زمان‌بندی جلسات دفاع‌های کارشناسی کامپیوتر در 18 مهر اعلام می‌گردد و  کلیه جلسات دفاع دانشجویان در 19 و 20 مهر 1400 برگزار می‌شود. نحوه برگزاری جلسات دفاع و وظایف دانشجویان مشابه جلسه 15 شهریور 1400 می‌باشد که توصیه می‌شود دانشجویان آگهی 15 شهریور را مطالعه نمایند.

بدیهی است این آخرین فرصتی است کلیه دانشجویان خواهند داشت و فرصت مجددی در نظر گرفته نخواهد شد.