رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه دفاع پروژه پوستری - مهم

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس پروژه را در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ اخذ نموده‌اند و در تاریخ ۹۸/۶/۱۰ دفاع خواهند داشت، موارد موردنیاز برای دفاع پروژه به شرح زیر می‌باشد:

۱- مستندات پروژه برروی لپ تاپ در جلسه دفاع به اساتید راهنما و داور ارائه شود. (نسخه کاغذی ضروری نیست.)

۲-تهیه CD پروژه شامل Source تمامی برنامه‌‌ها، فایل مستندات پروژه و فایل پوستر

۳-تهیه پوستر و نصب درمحل مشخص شده ( در پوستر فقط نام استاد راهنما ذکر شود.)

۴-دانشجویانی که موفق به اخذ تائید استاد راهنما تا تاریخ مذکور را نشوند، می‌توانند در تاریخ اعلام شده بعدی ۹۸/۶/۳۱ دفاع نمایند. لازم به ذکر است که سقف نمره ۱۶ برای این دانشجویان در نظر گرفته می‌شود.

۵-تاریخ‌های اعلام شده، برای دانشجویان مقطع کاردانی هم در نظر گرفته می‌شود.