رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه مهم - دانشجویان بدون انتخاب واحد

کلیه دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند فقط در بازه حذف و اضافه می توانند انتخاب واحد کنند. در صورت عدم انتخاب واحد عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.