رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه کمیته پروژه درخصوص ظرفیت اساتید و پروژه های تخصیص یافته و آخرین زمان تعامل با اساتید

فایل پیوست(اینجا کلیک کنید) لیست نهایی دانشجویانی است که پروژه­ آنها توسط اساتید راهنما تایید شده است. هر استاد در نیمسال اول 99 مجاز به راهنمایی سه دانشجو می‌­باشد. و ظرفیت اساتید فوق تکمیل است بجز دکتر بختیاری که یک ظرفیت خالی دارند. دکتر رجایی، دکتر باوفا، دکتر امینیان، دکتر شکرانی و مهندس لاکی هرکدام سه ظرفیت خالی دارند.

سایر دانشجویان تا قبل از 10/08/99 فرصت دارند با اساتیدی که ظرفیت دارند تعامل نمایند و اساتید محترم لیست دانشجویان مورد تایید را تا پایان وقت 10/08/99 ارسال می­‌نمایند. پس از این تاریخ، اساتید راهنمای دانشجویان توسط کمیته پروژه مشخص می­‌گردد.

ایمیل اساتید دانشکده کامپیوتر

[email protected]

دکتر سالخورده حقیقی

[email protected]

مهندس لاکی

[email protected]

دکتر امینیان

[email protected]

دکتر شکرانی

[email protected]

دکتر رجایی

[email protected]

دکتر یزدانجو

[email protected]

دکتر شمسایی

[email protected]

دکتر بختیاری

[email protected]

دکتر باوفا

[email protected]

دکتر حمیدزاده