رفتن به محتوای اصلی

خبرها

انتخاب درس مباحث ویژه ۲

دوشنبه، ۳۰ بهمن ۰۲

دانشجویان مهندسی کامپیوترکه درس سیستمهای چندرسانه ای را گذرانده اند می توانند درس مباحث ویژه ۲(طراحی واسط کاربر)را به عنوان درس اختیاری انتخاب نمایند .

بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت برعهده خود دانشجو می‌باشد.