رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برگزاری درس زبان ماشین و اسمبلی

سه‌شنبه، ۶ مهر ۰۰

درس زبان ماشین و اسمبلی با کد ۶۱۲۰۰۲ از روز شنبه  ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۰برگزار خواهد شد .

شایان ذکر است به دلیل تغییرات ایجاد شده در چارت آموزشی این درس برای آخرین بار در نیمسال اول ۴۰۱-۴۰۰ ارائه خواهد شد دانشجویان متقاضی این درس ، حتما این درس را در این نیمسال انتخاب نمایند  .