رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برگزاری کلاسهای دروس ترم یک

دانشجویان محترم رشته کاردانی پیوسته کامپیوتر و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر توجه نمایند که، اگر درسی از دروس ترم یک انتخاب کرده اند ، این دروس با دانشجویان ورودی جدید با تاخیرتشکیل خواهد شد و زمان برگزاری این دروس اطلاع رسانی خواهد شد .

همچنین کلیه دروس دانشجویان ارشد دانشکده کامپیوتر هم با دانشجویان ورودی جدید با تاخیر تشکیل خواهد شد .

 

                                                                                      دانشكده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات