رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تاریخ ارائه درس سمینار

یکشنبه، ۱۱ تیر ۰۲

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد درس سمینار مهر ماه ۱۴۰۱ (خانم دکتر رجائی)

جلسات ارائه سمیناردر روز ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲از ساعت ۸ الی ۱۲ برگزار می گردد. دانشجویان لازم است فایل گزارش خود را برای استاد راهنما مربوطه ارسال نموده و تاییدیه دریافت نمایند .