رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تاریخ دفاع پروژه‌های کارشناسی و کاردانی کامپیوتر

دفاع پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر به‌صورت مجازی در تاریخ 1399/11/29 می‌باشد و تا تاریخ 26ام بهمن، اسامی دانشجویان مجاز به دفاع، توسط اساتید راهنما به کمیته پروژه اعلام می‌گردد. دانشجویان محترم تا قبل از 26ام بهمن فرصت دارند به اساتید راهنما مراجعه نمایند و با ارائه مستندات پایان نامه و ارائه پروژه خود به استاد راهنما نظر موافق استاد راهنما را جلب نمایند. اساتید محترم راهنما تا 26ام بهمن اسامی دانشجویان مجاز به دفاع را به کمیته پروژه اعلام می‌نمایند. برگزاری جلسه دفاع از پروژه‌های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ضروری است و برگزاری جلسه دفاع از پروژه های کاردانی به نظر استاد راهنما بستگی دارد. برای این دسته از دانشجویان که اسامی آن‌ها توسط استاد راهنما به کمیته پروژه اعلام می گردد برنامه زمان دفاع، استاد دفاع و لینک جلسه دفاع در سامانه ادوبی‌کانکت تعیین و در بخش اخبار سایت دانشکده مهندسی کامپیوتر اعلام می‌گردد.