رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تحویل فرم عنوان سمینار کارشناسی ارشد

مهلت تحویل فرم انتخاب عنوان سمینار به دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پس از امضای استاد راهنما چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ می‌باشد. لازم به ذکر است که عواقب ناشی از آن برعهده دانشجو می‌باشد.