رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تصمیمات گرفته شده برای شرایط اخذ درس کارآموزی

براساس مصوبات به تصویب رسیده در شورای آموزشی، امکان اخذ درس کارآموزی فقط در نیم‌سال تابستان وجود دارد لذا کلیه دانشجویان در صورت تمایل می‌توانند درس کارآمورزی را در نیمسال تابستان انتخاب نمایند.