رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تصمیم نهایی برای پیشنیازی درس مبانی هوش مصنوعی

طبق تصمیم‌گیری‌های اتخاذ شده توسط دانشکده مهندسی کامپیوتر کلیه دانشجویان فقط در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ مجاز می‌باشند که درس مبانی کاربردهای هوش مصنوعی را بصورت همنیاز با درس طراحی الگوریتم‌ها و جبر خطی کاربردی،  پیش‌نیاز درس ساختمان داده‌ها  اخذ نمایند و از نیمسال‌های بعد درس طراحی الگوریتم‌ها بصورت پیش‌نیاز اخذ گردد.

در صورت عدم رعایت پیش‌نیازی، درس توسط دانشکده بعنوان تخلف حذف خواهد شد و هزینه آن مسترد نمی شود.