رفتن به محتوای اصلی

خبرها

جلسه توجیهی برای انتخاب واحد نیمسال ۴۰۰-۹۹ دانشجویان ارشد

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کامپیوتر

جلسه توجیهی برای انتخاب واحد نیمسال اول ۴۰۰-۹۹ در روز شنبه مورخ ۶/۱۵/ ۹۹ساعت ۱۷به صورت مجازی برگزار می گردد . از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کامپیوتر دعوت می شود در این جلسه شرکت نمایند.

 لینک ورود: http://elc2.sadjad.ac.ir/sadjadHE8NA8ZXDTNLN7T4U