رفتن به محتوای اصلی

خبرها

جلسه دفاع پوستر دانشكده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس پروژه را در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ اخذ نموده‌اند و در تاریخ ۹۸/۶/۱۰ دفاع خواهند نمود، می‌بایست موارد زیر را جهت دفاع پروژه فراهم نمایند:

۱- مستندات پروژه برروی لپ تاپ در جلسه دفاع به اساتید راهنما و داور ارائه شود. (نسخه کاغذی ضروری نیست.)

۲- تهیه CD پروژه شامل Source تمامی برنامه‌‌ها، فایل مستندات پروژه و فایل پوستر

۳- تهیه پوستر و نصب درمحل مشخص شده ( در پوستر فقط نام استاد راهنما ذکر شود.)

۴- دانشجویانی که موفق به اخذ تائید استاد راهنما تا تاریخ مذکور نشوند، می‌توانند در تاریخ اعلام شده بعدی ۹۸/۶/۳۱ دفاع نمایند. لازم به ذکر است که سقف نمره ۱۶ برای این دانشجویان در نظر گرفته می‌شود.

۵- تاریخ‌های اعلام شده، برای دانشجویان مقطع کاردانی هم در نظر گرفته می‌شود.

دانشكده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات