رفتن به محتوای اصلی

خبرها

حذف دروس دارای حداقل ظرفیت دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوی اطلاعات

قابل توجه دانشجویانی که درس روش پژوهش و  شیوه ارائه مطالب را انتخاب کرده اند گروه ۲ آن حذف گردید.