رفتن به محتوای اصلی

خبرها

حذف دروس در مقطع کاردانی پیوسته

دروس زیر به علت به حدنصاب رسیدن کدها حذف می‌گردد، لذا دانشجویان موظف هستند که دروس دیگر گروه‌ها را انتخاب نمایند.

بدیهی است در صورت عدم تغییر کد عواقب آن بر عهده دانشجو می‌باشد.

ردیف

نام درس

کد درس

گروه

1

برنامه‌پیشرفته 1

312001

1

2

برنامه‌پیشرفته 1

312001

3

3

مبانی اینترنت

312002

1

4

مبانی اینترنت

312002

2

5

سیستم عامل

312007

2

6

کارگاه سیستم عامل

312008

2

7

کارگاه سیستم عامل

312008

3

8

فیزیک الکتریسته و مغناطیس

516003

2

9

ریاضی عمومی

414040

2