رفتن به محتوای اصلی

خبرها

خبر تکمیلی آگهی 12 مرداد در رابطه با جلسات دفاع‌های پروژه‌های کارشناسی کامپیوتر

جمعه، ۱۲ شهریور ۰۰

همانطور که در 12 مرداد اعلام گردید، جلسات دفاع پایان نامه‌های کارشناسی دانشجویان کامپیوتر در روزهای 16 و 17 شهریور با حضور اساتید دفاع و راهنما بصورت مجازی و برخط برگزار می‌گردد. برای دانشجویانی که ترم تابستان پروژه برداشته‌اند یک فرصت مجدد بدون کسر نمره در هفته اول مهر ماه در نظر گرفته شده است. 

دانشجویانی که ترم بهمن پروژه برداشته‌اند می‌توانند با کسر نمره و با تایید استاد محترم راهنما در هفته اول مهر ماه و همزمان با فرصت مجدد دانشجویانی که تا‌بستان پروژه برداشته‌اند مجدد دفاع نمایند. 

دوشنبه 15 شهریور زمانبندی جلسات دفاع برای روزهای 16 و 17 شهریور اعلام می‌گردد.