رفتن به محتوای اصلی

خبرها

درس اختیاری مقطع کارشناسی ناپیوسته

درس اختیاری طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌نویسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته ارائه شده است که دروس طراحی الگوریتم‌ها و برنامه‌سازی سیستم پیش‌نیاز این درس می‌باشد.