رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دروس همنیاز دو جهته - ورودی ۹۵ به بعد

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۵ و بعد از آن، که دروس زیر را در نیمسال دوم۹۹-۹۸اخذ کرده‌اند، باید دروس آزمایشگاهی مزبور را نیز به صورت همنیاز اخذ نمایند.

عواقب ناشی از عدم رعایت همنیازی برعهده دانشجو میباشد.

ردیف

نام درس

همنیاز نام درس

۱

مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

۲

برنامه‌سازی پیشرفته

کارگاه برنامه‌سازی پیشرفته

۳

مدار الکتریکی و الکترونیکی

آز- مدار الکتریکی و الکترونیکی

۴

مدارمنطقی

آز- مدارمنطقی

۵

معماری کامپیوتر

آز- معماری کامپیوتر

۶

سیستم‌های عامل

آز- سیستم‌های عامل

۷

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

آز- ریزپردازنده و زبان اسمبلی

۸

شبکه‌های کامپیوتری

آز- شبکه‌های کامپیوتری