رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای امیر دهکی طرقی (مهندسی کامپیوتر- رایانش امن )

یکشنبه، ۲۷ شهریور ۰۱

عنوان پایان نامه : اصلاح سریع نمودار برای ناشناس ماندن داده های شبکه های اجتماعی بااستفاده از الگوریتم میگو آشوبی

استاد راهنما : دکترحمیدزاده

اساتید داور : دکتررجائی و دکترامینیان مدرس

در تاریخ دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۱(شماره کلاس در اطلاعیه کاغذی نصب شده مشخص خواهد شد) برگزار می‌گردد.