رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای بنیامین فیروزی - رایانش امن

پنج‌شنبه، ۲۸ بهمن ۰۰

عنوان پایان نامه : تشخیص نفوذ با استفاده از روش ترکیب درختی یادگیری چند وظیفه ای

استاد راهنما : دکتربختیاری

اساتید دفاع : دکترامینیان مدرس  و دکترباوفای طوسی

در تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۲ روزدوشنبه ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد .

لینک برگزاری https://sessions.sadjad.ac.ir/class-ce3