رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای دانیال وفادارراد(مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز)

یکشنبه، ۲۳ مهر ۰۲

عنوان پایان نامه : تشخیص پارامترهای حرکتی در جهت تشخیص میزان بهبود حرکت

استاد راهنما : دکتربشرا رجائی

اساتید داور : دکترشمسایی و دکترامینیان مدرس

در تاریخ یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۵(اتاق شماره ۳/۴۱۲) برگزار می‌گردد.