رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای رضا علی پور کندری - رایانش امن

سه‌شنبه، ۲۰ مهر ۰۰

عنوان پایان نامه : ارائه یک طرح نهان نگاری امن تصاویر برای پیامهای رمزشده مبتنی بر LFSR

استاد راهنما : دکتر حمیدزاده

اساتید دفاع : دکترشمسایی  و دکتر امیرفرید امینیان

در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ روز شنبه ساعت 8 برگزار خواهد شد .

https://sessions.sadjad.ac.ir/class-/ce