رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای سپهر محقق (مهندسی کامپیوتر- رایانش امن )

یکشنبه، ۱۶ مهر ۰۲

عنوان پایان نامه : بهبود بیشینه‌سازی تأثیر براساس ساختار جامعه با استفاده از روش رأی‌گیری

استاد راهنما : دکترشمسایی

اساتید داور : دکترحمیدزاده و دکترامینیان مدرس

در تاریخ چهار شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰(شماره کلاس در اطلاعیه کاغذی نصب شده مشخص خواهد شد) برگزار می‌گردد.