رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای فرشاد حسن پور - نرم افزار

یکشنبه، ۱۸ مهر ۰۰

عنوان پایان نامه : استفاده از یادگیری چند وظیفه ای عمیق در تحلیل احساسی متون

استاد راهنما : دکتر بختیاری

اساتید دفاع : دکترحمیدزاده و دکتر باوفا

در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ روزسه شنبه ساعت ۱۱:۳۰برگزار خواهد شد .

https://sessions.sadjad.ac.ir/class-ce4