رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم رخسانه محامدی مشهد (مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز )

چهارشنبه، ۱۰ اسفند ۰۱

عنوان پایان نامه : طبقه بندی تصاویر MRI برای تشخیص تومورهای مغزی با شبکه عصبی کانولوشن مبتنی بر یادگیری انتقالی

استاد راهنما : دکترامینیان مدرس

اساتید داور : دکتربختیاری و دکترشمسایی

در تاریخ چهار شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۷(شماره کلاس در اطلاعیه کاغذی نصب شده مشخص خواهد شد) برگزار می‌گردد.