رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم سیده ملیحه محمدی تبار -رایانش امن

یکشنبه، ۱۸ مهر ۰۰

عنوان پایان نامه : طبقه بندی خودرو و عابر پیاده با استفاده از یادگیری عمیق در دنباله‌های ویدیویی

استاد راهنما : دکتر شمسایی

اساتید دفاع : دکتررجائی  و دکتر امیرفرید امینیان

در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ روزسه شنبه ساعت ۹:۳۰برگزار خواهد شد .

https://sessions.sadjad.ac.ir/class-ce