رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم عاطفه خیراتی نیری - رایانش امن

چهارشنبه، ۶ بهمن ۰۰

عنوان پایان نامه : تشخیص نفود در شبکه با بهره گیری از نگاشت خود-سازمانده و شبکه های عصبی کانولوشنی دو بعدی

استاد راهنما : دکترامینیان مدرس

اساتید دفاع : دکترشمسایی  و دکتر بختیاری

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ روز دوشنبه ساعت ۹ برگزار خواهد شد .

محل برگزاری : کلاس ۳۰۱ ساختمان ۳