رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم مژده اخوان طبسی (مهندسی کامپیوتر - رایانش امن )

چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۰۲

عنوان پایان نامه : بهبود روش های تشخیص افکار خودکشی در رسانه های اجتماعی با استفاده ازمدل برت

استاد راهنما : دکتربختیاری

اساتید داور : دکترحمیدزاده و دکترامینیان

در تاریخ شنبه ۲۸بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۸ (ساختمان ۳کلاس۴۱۳) برگزار می‌گردد.