رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم نرگس جمشیدی - هوش مصنوعی و رباتیکز

دوشنبه، ۲ اسفند ۰۰

عنوان پایان نامه : بازسازی اطلاعات از دست رفته در یک موج داپلر در اثر تنفس بیمار 

استاد راهنما : دکتررجائی

اساتید دفاع : دکتربختیاری و دکترباوفای طوسی

در تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۲ روز دوشنبه ساعت ۱۰:۴۵ برگزار خواهد شد .

لینک برگزاری https://sessions.sadjad.ac.ir/class-ce2