رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم نسترن رجائی - هوش مصنوعی و رباتیکز

چهارشنبه، ۴ اسفند ۰۰

عنوان پایان نامه : بازسازی عمیق فراتفکیک‌پذیری تصاویر بر مبنای شبکه عصبی تمام کانولوشن و کاربرد آن در زمینه پزشکی

استاد راهنما : دکترشمسایی

اساتید دفاع : دکتررجائی و دکترامیر فرید امینیان مدرس

در تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۷ روز شنبه ساعت ۸ برگزار خواهد شد .

لینک برگزاری https://sessions.sadjad.ac.ir/class-ce/