رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه خانم هما رحیمی پور (مهندسی کامپیوتر- نرم افزار )

یکشنبه، ۲۷ شهریور ۰۱

عنوان پایان نامه : تشخیص فعالیت‌های انسانی با استفاده از طبقه بندی چندبرچسبی در خانه‌های هوشمند

استاد راهنما : دکترسالخورده حقیقی

اساتید داور : دکتربختیاری و دکترحمیدزاده

در تاریخ پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ساعت ۸(شماره کلاس در اطلاعیه کاغذی نصب شده مشخص خواهد شد) برگزار می‌گردد.