رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه مبینا انصاری (مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز)

شنبه، ۱ مهر ۰۲

عنوان پایان نامه : تقویت طبقه بندی احساسات از طریق مدل سازی موضوع پنهان

استاد راهنما : دکترامینیان مدرس

اساتید داور : دکترشمسایی و دکتر باوفای طوسی

در تاریخ چهار شنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۰(شماره کلاس ۴۱۳ ساختمان شماره ۳) برگزار می‌گردد.