رفتن به محتوای اصلی

خبرها

رعایت همنیازی دروس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۵ و بعد از آن، که دروس زیر را در نیمسال اول ۹۸-۹۷ اخذ کرده‌اند، باید دروس آزمایشگاهی مزبور را نیز به صورت همنیاز اخذ نمایند.

عواقب ناشی از عدم رعایت همنیازی برعهده دانشجو می‌باشد.

ردیف

نام درس

همنیاز نام درس

1

مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

2

برنامه‌سازی پیشرفته

کارگاه برنامه‌سازی پیشرفته

3

مدار الکتریکی و الکترونیکی

آز- مدار الکتریکی و الکترونیکی

4

مدارمنطقی

آز- مدارمنطقی

5

معماری کامپیوتر

آز- معماری کامپیوتر

6

سیستم‌های عامل

آز- سیستم‌های عامل

7

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

آز- ریزپردازنده و زبان اسمبلی

8

شبکه‌های کامپیوتری

آز- شبکه‌های کامپیوتری