رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمانبندی انتخاب موضوع پروژه در تابستان

زمانبندی برای انتخاب موضوع پروژه در نیمسال سوم تحصیلی ۹۸-۹۷ به شرح زیر می‌باشد.

پروژه پیشنهادی

حداکثر تا تاریخ ۹۸/۴/۱۹

انتخاب موضوع

تاریخ ۹۸/۴/۲۲

 

در صورت عدم مراجعه تا تاریخ مشخص شده عواقب ناشی از آن برعهده دانشجو می‌باشد.