رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمانبندی پروژه نیمسال دوم ۹۸-۹۷

تمامی دانشجویانی، که در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ درس پروژه را اخذ نموده‌اند زمانبندی برای انتخاب موضوع پروژه به شرح زیر می‌باشد.

     پروژه پیشنهادی تا تاریخ 

              ۹۷/۱۱/۲۵

      انتخاب موضوع ‍پروژه از تاریخ

               ۹۷/۱۲/۴

 

در صورت عدم مراجعه تا تاریخ مشخص شده عواقب ناشی از آن برعهده دانشجو می‌باشد.