رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمان‌های مهم در دفاع از پايان نامه كارشناسی ارشد

زمان‌های مهم در دفاع از پايان نامه كارشناسی ارشد در نيم سال اوّل ۹۹-۹۸ به شرح زير اعلام می‌گردد.

  • حداكثر مهلت ارايه فرم «آمادگی دفاع برای دفاع نهايی»: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
  • حداكثر زمان برگزاری جلسه دفاعيه و ارسال نمرات: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸