رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمان ارائه درس سمینار کارشناسی ارشد نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

یکشنبه، ۱۰ مهر ۰۱

زمان ارائه درس سمینار ۲۶ و ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ می باشد. دانشجویان لازم است تاییدیه ارائه سمینار را از استاد راهنمای خود تا ۱۴۰۰/۷/۲۳ دریافت نموده و مستندات سمینار را برای استاد درس سمینار ارسال نمایند. زمان بندی ارائه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.