رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمان ارائه سمینارها و تحویل گزارش سمینار

چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۰۳

دانشجویانی که در نیمسال اول ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ درس سمینار داشته اند، زمان ارائه سمینارها روز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱ می باشد. لازم به ذکر است دانشجویان این درس می بایست گزارش سمینار را حداکثر تا روز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۴ به استاد راهنما تحویل دهند .