رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمان ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل تـوجـه دانـشـجـویـان کـارشـنـاسـی ارشـد ۹۶ ورودی بـهـمـن‌ماه

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 

۱- زمان ارایه سمینارها، شنبه ۵ آبان‌ماه ۹۷، از ساعت ۸ تا ۱۲ است.

۲- تحویل نهایی مستندات سمینار به استاد داور (استاد درس سمینار) حداکثر چهارشنبه ۲ آبان‌ماه ۹۷ است.

۳- دریافت امضای استاد راهنما و تایید مستندات توسط ایشان، قبل از تحویل به استاد داور الزامی است.

۴- هر دانشجو دقیقاً ۲۰ دقیقه برای ارایه شفاهی زمان دارد. رعایت زمان‌بندی دقیق بسیار با اهمیت است.

۵- بعد از هر ارایه، ۱۰ دقیقه به پرسش و پاسخ درباره ارایه اختصاص یافته است و دانشجو باید به سوالات اساتید و همچنین دیگر دانشجویان حاضر در جلسه، پاسخ بدهد. تسلط در پاسخگویی بسیار در نمره اکتسابی موثر است.

۶- طبق توافقات انجام شده، موارد زیر در ارزیابی سمینار دانشجویان ارشد مد نظر اساتید خواهد بود:

           ۱- کیفیت گزارش نویسی – ۵ نمره. شامل کیفیت ظاهری گزارش (رعایت فرمت، کیفیت تصاویر) و کیفیت محتوایی گزارش (تعداد مراجع، کیفیت و تازگی مراجع)

          ۲- ارائه شفاهی – ۷ نمره. شامل کیفیت ارائه (شکل ظاهری، فونت، شماره صفحه، فهرست مطالب، جمع‌بندی، پیشنهادات) و تسلط در ارایه (وسعت  و پیوستگی مطالب، درک مناسب محتوا، یافتن چالش‌ها و تسلط در پاسخگویی به سوالات)

         ۳- نظم کلاسی – ۲ نمره. شامل نظم در طول ترم، حضور در جلسات ارایه.

        ۴- نمرات علمی استاد راهنما – ۶ نمره.

۷- فرمت فایل گزارش سمینار را مطابق با فرمت موجود در سایت دانشگاه تنظیم نمایید.